Herfstmeeting AIPA op 15/11 in CC De Werf (Aalst)


Zorg proeftuin AIPA, waar de Zorginnovatiecluster belangrijke partner in is, bestaat intussen bijna 3 jaar. U bent welkom op onze herfstmeeting:


15 NOVEMBER / 14 TOT 17.30UUR / CC DE WERF / MOLENSTRAAT 51, AALST


We blikken samen terug op de afgelegde weg. We laten verschillende projecten aan het woord die hun resultaten zullen toelichten. Iedere deelnemer die heeft meegewerkt met AIPA zal zijn/haar mening kunnen geven over de producten en diensten die werden ontwikkeld. Denk maar aan de meubelen uit de testwoning, de fietstaxi, maar ook de technologische innovaties die de toekomst van thuiszorg mee zullen vorm geven en nog zoveel meer. We sluiten af met een feestelijke receptie.


U kan zich inschrijven tot en met maandag 7 november 2016 via het gratis nummer 0800 18 888 of via aipa@aalst.be
Animatie in Woonzorgcentra: hoe deze uitdaging het hoofd te bieden?


In het kader van de werkgroep “beleid en organisatie” startte de Zorginnovatiecluster dit jaar met een project rond het aanbod van animatie in de zorginstellingen, dit in samenwerking met het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Een bevraging bij de woonzorgcentra in Zuid-Oost-Vlaanderen bracht meer duidelijkheid rond het belang en het type van animatie in deze voorzieningen.


Uit deze bevraging blijkt duidelijk dat de zorgsector voor heel wat uitdagingen staat als het gaat over animatie in de woonzorgcentra.


Op 12 mei 2016 nodigden wij alle woonzorgcentra uit de regio uit in het AZ Sint-Elisabeth ziekenhuis in Zottegem om de resultaten van deze bevraging toe te lichten en samen aan de weg de timmeren voor kwaliteitsvolle en betaalbare animatie in de woonzorgcentra.

Volgend op deze infoavond, werd een oproep gelanceerd om vanuit de instellingen deel te nemen aan een denktank die wil verder werken rond 2 projecten:
  • het organiseren van een groepsaanbod externe animatie voor WZC in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen
  • het opzetten van een uitleendienst voor animatiemateriaal binnen de regio en/of het faciliteren van groepsaankopen voor animatiemateriaal (denk maar aan aangepaste fietsen, tovertafel,...)

Een 15-tal organisaties toonden zich bereid deel uit te maken van deze denktank. Op 6 juni 2016 vond de eerste bijeenkomst plaats, welke direct leidde tot enkele concrete acties.

Er wordt deze zomer hard verder gewerkt om dit najaar een eerste groepsaanbod voor externe animatie te kunnen bieden aan woonzorgcentra in onze regio voor 2017. Leden van de Zorginnovatiecluster zullen kunnen genieten van een voordeeltarief.
We verzamelen intussen ook de nodige informatie voor het organiseren van een eigen uitleendienst van animatiemateriaal binnen de regio door het inventariseren van bestaand materiaal en bestaande uitleendiensten. We kijken ook uit naar een manier om de logistieke uitdaging het hoofd te bieden.

Wordt zeker vervolgd!

Terugblik op 2015

Over het Zorgsymposium 2015... 

Dank aan alle deelnemers en sprekers!

Er kwamen heel wat boeiende topics aan bod. Het is fijn te ervaren dat er zoveel passie en motivatie is binnen innovatie in de zorg. Het centraal plaatsen van de mens en sector overschrijdend ideeën, kennis, kunde en ervaringen delen om tot nieuwe inzichten te komen brengt ons... dichter bij de mens.

Een speciaal woordje van dank aan Brainovation om dit event te organiseren in opdracht van de Zorginnovatiecluster. Dank ook aan de partners, medewerkers en alle andere betrokkenen.
Over de gebruikerscommissie AIPA...

Op dinsdag 13 oktober 2015 mocht AIPA, in samenwerking met de Zorginnovatiecluster, heel wat mensen verwelkomen op de Gebruikerscommissie in WZC Aqua Vitae (Gijzegem). Er werden innovatieve zorgprojecten voorgesteld waar samen met ouderen, zorgverleners, bedrijven, e.d. over nagedacht werd. Dit leverde heel wat waardevolle ideeën, suggesties, feedback en inspiratie op.

Er werden ook 2 prijzen uitgereikt...
Mevrouw Hendrickx won de publieksprijs met haar project "Levenslang goed gezelschap".
De AIPA-prijs (een innovatietraject) ging naar mevrouw De Schuyter. Haar project focust zich op het aanpassen van kledij voor minder mobiele mensen. AIPA zal dit project mee ondersteunen bij de verdere ontwikkeling.HALFWEG 2015 - WAT BRENGT DE TOEKOMST?

4 jaar na de oprichting van de Zorginnovatiecluster, vonden we het tijd om onze vzw en de werking ervan aan een grondige analyse te onderwerpen om zo te kunnen blijven inspelen op de noden en wensen van onze leden en het ruime zorglandschap waarin zij actief zijn. We hielden dit voorjaar een strategische denkoefening, waarbij zowel de Raad van Bestuur als al onze leden betrokken werden.

We verzamelden heel wat interessante projectideeën die ons zullen toelaten om zowel de Zorginnovatiecluster meer op de kaart te zetten, als directe resultaten neer te zetten binnen het zorglandschap in onze regio. Voor 2015 kozen we 3 projecten uit voor onmiddellijke opstart, 1 binnen elke werkgroep.
  • Binnen het werkgebied “Technologie” willen we in onze regio Vitalink uitrollen in samenwerking met alle geïnteresseerde zorginstellingen en zorgverleners. Op die manier willen we met de Zorginnovatiecluster een voorbeeld zijn binnen Vlaanderen.
  • Voor de werkgroep “Zorgwerken” wordt gewerkt rond het organiseren van jobhoppen voor toekomstige zorgverleners. Vanuit onderwijsinstellingen zullen dagen georganiseerd worden voor studenten waarop in de regio een aantal deelnemende zorginstellingen bezocht worden, zodat geproefd kan worden van verschillende specialisaties en functies binnen de zorg.
  • Voor wat betreft “Beleid & Organisatie” richten we ons op het optimaliseren van animatie in woonzorgcentra. Het doel is binnen de regio een aanbod van externe animaties uit te werken voor de centra, alsook een centrale uitleendienst voor animatiemateriaal op te starten.

 Per project werden 1 of meerdere projectleiders aangeduid, die momenteel volop bezig zijn met de opstart. Wie meer informatie wil of wil bijdragen aan deze projecten, aarzel zeker niet mij te contacteren.

Meer nieuws volgt uiteraard later dit jaar!


De Zorginnovatiecluster in jury voor call naar innovatieve zorgideeën

In februari 2015 konden organisaties en particulieren bij Voka Health Community deelnemen aan een call naar innovatieve zorgideeën. Voka Health Community wil deze ideeën opvangen en bundelen en er vervolgens mee aan de slag gaan. Deze ideeën vormen immers de voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen en nieuwe waardecreatie. Dit wil Voka stimuleren en ondersteunen in de business teams van de Health Community.

Dit jaar ging er extra aandacht naar de Zorg Proeftuin AIPA. In samenwerking met Stad Aalst en de Zorginnovatiecluster (partners in het AIPA platform, net zoals Voka Health Community zelf) en met de SEL Zorgregio Aalst, werd een specifieke oproep gelanceerd voor ideeën die kaderen binnen onze Zorg Proeftuin. Zowel voor de business teams van de Health Community, als voor de proeftuin AIPA, werden enkele ideeën weerhouden. 

Die ideeën die in aanmerking komen voor AIPA, krijgen op 22 juni de kans om te pitchen voor de "AIPA" jury, waarin de zorginnovatiecluster dus ook zetelt.

Later volgt zeker meer nieuws over het innovatieve zorgidee dat voor AIPA als winnaar uit de bus komt!