De Zorginnovatiecluster in jury voor call naar innovatieve zorgideeën

In februari 2015 konden organisaties en particulieren bij Voka Health Community deelnemen aan een call naar innovatieve zorgideeën. Voka Health Community wil deze ideeën opvangen en bundelen en er vervolgens mee aan de slag gaan. Deze ideeën vormen immers de voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen en nieuwe waardecreatie. Dit wil Voka stimuleren en ondersteunen in de business teams van de Health Community.

Dit jaar ging er extra aandacht naar de Zorg Proeftuin AIPA. In samenwerking met Stad Aalst en de Zorginnovatiecluster (partners in het AIPA platform, net zoals Voka Health Community zelf) en met de SEL Zorgregio Aalst, werd een specifieke oproep gelanceerd voor ideeën die kaderen binnen onze Zorg Proeftuin. Zowel voor de business teams van de Health Community, als voor de proeftuin AIPA, werden enkele ideeën weerhouden. 

Die ideeën die in aanmerking komen voor AIPA, krijgen op 22 juni de kans om te pitchen voor de "AIPA" jury, waarin de zorginnovatiecluster dus ook zetelt.

Later volgt zeker meer nieuws over het innovatieve zorgidee dat voor AIPA als winnaar uit de bus komt!