HALFWEG 2015 - WAT BRENGT DE TOEKOMST?

4 jaar na de oprichting van de Zorginnovatiecluster, vonden we het tijd om onze vzw en de werking ervan aan een grondige analyse te onderwerpen om zo te kunnen blijven inspelen op de noden en wensen van onze leden en het ruime zorglandschap waarin zij actief zijn. We hielden dit voorjaar een strategische denkoefening, waarbij zowel de Raad van Bestuur als al onze leden betrokken werden.

We verzamelden heel wat interessante projectideeën die ons zullen toelaten om zowel de Zorginnovatiecluster meer op de kaart te zetten, als directe resultaten neer te zetten binnen het zorglandschap in onze regio. Voor 2015 kozen we 3 projecten uit voor onmiddellijke opstart, 1 binnen elke werkgroep.
  • Binnen het werkgebied “Technologie” willen we in onze regio Vitalink uitrollen in samenwerking met alle geïnteresseerde zorginstellingen en zorgverleners. Op die manier willen we met de Zorginnovatiecluster een voorbeeld zijn binnen Vlaanderen.
  • Voor de werkgroep “Zorgwerken” wordt gewerkt rond het organiseren van jobhoppen voor toekomstige zorgverleners. Vanuit onderwijsinstellingen zullen dagen georganiseerd worden voor studenten waarop in de regio een aantal deelnemende zorginstellingen bezocht worden, zodat geproefd kan worden van verschillende specialisaties en functies binnen de zorg.
  • Voor wat betreft “Beleid & Organisatie” richten we ons op het optimaliseren van animatie in woonzorgcentra. Het doel is binnen de regio een aanbod van externe animaties uit te werken voor de centra, alsook een centrale uitleendienst voor animatiemateriaal op te starten.

 Per project werden 1 of meerdere projectleiders aangeduid, die momenteel volop bezig zijn met de opstart. Wie meer informatie wil of wil bijdragen aan deze projecten, aarzel zeker niet mij te contacteren.

Meer nieuws volgt uiteraard later dit jaar!