Animatie in Woonzorgcentra: hoe deze uitdaging het hoofd te bieden?


In het kader van de werkgroep “beleid en organisatie” startte de Zorginnovatiecluster dit jaar met een project rond het aanbod van animatie in de zorginstellingen, dit in samenwerking met het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Een bevraging bij de woonzorgcentra in Zuid-Oost-Vlaanderen bracht meer duidelijkheid rond het belang en het type van animatie in deze voorzieningen.


Uit deze bevraging blijkt duidelijk dat de zorgsector voor heel wat uitdagingen staat als het gaat over animatie in de woonzorgcentra.


Op 12 mei 2016 nodigden wij alle woonzorgcentra uit de regio uit in het AZ Sint-Elisabeth ziekenhuis in Zottegem om de resultaten van deze bevraging toe te lichten en samen aan de weg de timmeren voor kwaliteitsvolle en betaalbare animatie in de woonzorgcentra.

Volgend op deze infoavond, werd een oproep gelanceerd om vanuit de instellingen deel te nemen aan een denktank die wil verder werken rond 2 projecten:
  • het organiseren van een groepsaanbod externe animatie voor WZC in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen
  • het opzetten van een uitleendienst voor animatiemateriaal binnen de regio en/of het faciliteren van groepsaankopen voor animatiemateriaal (denk maar aan aangepaste fietsen, tovertafel,...)

Een 15-tal organisaties toonden zich bereid deel uit te maken van deze denktank. Op 6 juni 2016 vond de eerste bijeenkomst plaats, welke direct leidde tot enkele concrete acties.

Er wordt deze zomer hard verder gewerkt om dit najaar een eerste groepsaanbod voor externe animatie te kunnen bieden aan woonzorgcentra in onze regio voor 2017. Leden van de Zorginnovatiecluster zullen kunnen genieten van een voordeeltarief.
We verzamelen intussen ook de nodige informatie voor het organiseren van een eigen uitleendienst van animatiemateriaal binnen de regio door het inventariseren van bestaand materiaal en bestaande uitleendiensten. We kijken ook uit naar een manier om de logistieke uitdaging het hoofd te bieden.

Wordt zeker vervolgd!