Wie zijn wij?


Kernopdracht
De Zorginnovatiecluster vzw is ontstaan als een spin-off van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR) en zag het levenslicht begin 2011.

Als voornaamste doelstelling kreeg de vzw mee om in te staan voor de ontwikkeling van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen tot topzorgregio met aandacht voor zorgverlening, zorgonderwijs en zorg-economie.

Wij willen de dialoog gaande houden tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en zorg-verleners. 
Meer en meer willen we uitgroeien tot een actief zorgplatform voor uitwisseling van nieuwe ideeën en het opstarten van nieuwe projecten. 
Organisatie
De Zorginnovatiecluster vzw is ondertussen uitgegroeid tot een ledenorganisatie van meer dan 50 leden waaronder zorginstellingen, kennis-instellingen, overheid, sociale partners en ondernemingen.
Alle leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. De raad van bestuur en de coördinator zorgen voor de uitvoering en opvolging van het actieplan.
We willen ons ledenbestand uiteraard steeds uitbreiden: iedereen die interesse heeft, kan lid worden!


Werkgroepen

In 2014 werden 3 werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroepen zijn opgevat als zelfsturende commissies waarin men kennis kan uitwisselen en opbouwenDe leden nemen deel aan minimum 1 van de 3 werkgroepen. De topics en denkpistes binnen de werkgroepen zullen aanleiding geven tot nieuwe projecten en dus mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe samenwerkingen. 

In 2015 werden binnen de werkgroepen volgende projecten opgestart:
  • Beleid & organisatie: uitwerken van een aanbod van externe animaties en een centrale uitleendienst voor animatiemateriaal voor Woonzorgcentra
  • Zorgwerken: een dagje jobhoppen voor studenten verpleegkunde binnen de regio
  • Technologie: helpen uitrollen van Vitalink (www.vitalink.be) binnen de regio