Projecten

Zorgproeftuin AIPA (loopt tot 31/12/2016) 

Vlaanderen wordt geconfronteerd met een sterk stijgende zorgvraag. Om die uitdaging aan te gaan, werden op 19 september 2013 de Zorg Proeftuinen Vlaanderen officieel gelanceerd (www.zorgproeftuinen.be).

AIPA is een van de 6 zorg proeftuinen in Vlaanderen, waar we tot eind 2016 samen met senioren oplossingen bedenken en uittesten om levenslang in eigen huis te blijven wonen.
Ageing in place Aalst creëert een experimenteeromgeving voor bedrijven en (zorg)organisaties die de huidige en toekomstige noden van ouderen in hun thuissituatie willen begrijpen en hun innovaties hierop willen afstemmen. AIPA is een platform waar zij, elk vanuit hun eigen invalshoek, elkaar en de gebruikers kunnen ontmoeten.

AIPA wil testen welke infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden ingevuld moeten worden om te kunnen "ouder worden in de eigen leefomgeving".

Het platform AIPA wil dit onder meer bereiken door ouderen aangepast te laten wonen. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van vereenzaming en de betaalbaarheid van wonen en zorg. AIPA besteedt bovendien bijzondere aandacht aan sociaal zwakkere doelgroepen.

De zorginnovatiecluster is, na de Stad Aalst, de grootste partner in AIPA. Tot eind 2016 investeren wij 4/5 VTE in dit veelbelovend en innovatief project.

Aalst profileert zich als zorgstad en daar werkt de Zorginnovatiecluster actief aan mee!
Graag meer informatie? Neem gerust contact op met ons: info@zorginnovatiecluster.be

Neem zeker ook een kijkje op de website van AIPA
Zorgtoerisme Vlaamse Ardennen (liep af op 31/12/2014)

Het project "Zorgtoerisme" koppelt toerisme en zorg om zowel de verdere kwalitatieve uitbouw van de zorgsector, als de uitbouw van de toeristische sector te versterken in de regio.
In een eerste fase wil de regio zichzelf op de kaart zetten als toegankelijke regio, door het toegankelijke toeristische aanbod te promoten en verder uit te breiden.
Hiervoor werd samen met o.a. Toerisme Vlaamse Ardennen het huidig aanbod in kaart gebracht en in een brochure gegoten, die verspreid wordt over gans Vlaanderen, zowel via de toeristische diensten als via het zorglandschap.
De Zorginnovatiecluster vzw trad op als promotor van dit project, zorghotel De Pupiter uit Kluisbergen is co-promotor.


Het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland.